El treball de recerca desenvolupat a PROHABIT ha estat presentat en els següents fòrums

I Jornada de Cartografies Col·laboratives, Centre Cívic Convent Sant Agustí, Barcelona
3 novembre 2018
Presentació de Prohabit Mapper per part de Leandro Madrazo(ARC) en aquesta jornada dedicada a reflexionar sobre la utilitat de les cartografies col·laborat ives en processos participatius de transformació urbana.
https://raonspubliques.org/i-jornada-de-cartografies-col%C2%B7laboratives
https://www.youtube.com/watch?v=HO1YORr7k8U

Presentació i debat de les propostes realitzades pels alumnes del seminari de recerca sobre l'hàbitat contemporani de l'Escola d'Arquitectura La Salle
30 gener 2018
L'esdeveniment es va anunciar mitjançant pòsters emplaçats en diferents locals del barri, amb missatges e-mail i a través de les xarxes socials. Els participants van ser: veïns en representació de les associacions del barri, Robert Soro, conseller del districte de Gràcia i membres de l'equip de recerca Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo (ARC); Laura Benítez ( PsicoSao)

2nd OIKONET Postgraduate Seminar, ISCTE-IUL Lisboa
15 Febrer 2018
Conferència invitada Els participants van ser alumnes de postgrau d'escoles d'arquitectura i urbanisme europees, professors de la xarxa europea OIKONET (Alexandra Paio, Vaso Trova, Yasemin Alkisser- Bregger, Jim Roche) i els conferenciants convidats (Marc L. Rosa, Faculdade de Arquitetura i Urbanisme na Universidade de São Paulo; Stefan van der Spek, TUDelft).
https://www.slideshare.net/arc_lasalle/prohabitoikonetlisbonseminar

L’habitat humain dans un monde bouleversé. Quelles priorités pour la qualité de vie?
7-8 setembre 2017
Conferència d’obertura del col·loqui interdisciplinari “HABISENS-Modes d’habiter et sensibilités environnementales émergentes. Quels enjeux pour la qualité de vie ?” organitzat per ARPEnv, Université Rennes 2, Université de Nantes, Rennes Metropole, CNRS-Dépasser les frontières, ESO-UMR6590 Espace et Societé. Es va presentar el projecte PROHABIT com a mostra de recerca interdisciplinària. Els participants en el col·loqui van ser psicòlegs ambientals, arquitectes, urbanistes, geògraf, sociòlegs i antropòlegs.
https://habisens.sciencesconf.org/.

Edificació i urbanisme sostenibles, Col·legi d'Enginyers Industrials
14 juny 2017
La Comissió de Construcció, la Comissió d'Urbanisme i el grup de treball Smart Cities han organitzat la jornada “Edificació i urbanisme sostenibles” amb l'objectiu de debatre les transformacions urbanes que tenen com objectiu la sostenibilitat, atenent a criteris econòmics, de cohesió social, mediambientals, resiliència i eficiència energètica, entre d’altres. La sessió ha comptat amb la participació d'experts, tant del sector públic com privat.
NK: http://www.eic.cat/noticies/edificacio-urbanisme-sostenibles
http://www.eic.cat/noticies/edificacio-urbanisme-sostenibles
http://www.eic.cat/jornades/1097059
https://www.slideshare.net/arc_lasalle/prohabit-anlisis-multidisciplinar-del-entorno-habitado-para-promover-la-aplicacin-del-derecho-a-la-ciudad-84710820

Escola d'Arquitectura La Salle
1 juny 2017
Presentació i debat de les anàlisis dels tres barris realitzats pels alumnes del curs SDR amb la col·laboració del LOOP Festival. Els participants van ser alumnes de tercer curs d’arquitectura; tres artistes audiovisuals convidats pel Festival LOOP, que van col·laborar com a tutors dels treballs d'anàlisis realitzades a cada barri utilitzant el vídeo (Mireia Sallarés, Miquel Garcia i Claudio Zulián), i membres de l'equip de recerca PROHABIT Leandro Madrazo, Mario Hernández, Ángel Martín Cojo (ARC); Enric Pol (PsicoSao).
http://umva2017.blogspot.com.es/

Escola d'Arquitectura La Salle
31 maig 2016
Presentació i debat de les anàlisis dels tres barris realitzats pels alumnes del curs SDR amb la col·laboració del LOOP Festival . Els participants van ser : 50 alumnes de tercer curs d’arquitectura ; tres artistes audiovisuals convidats pel Festival LOOP, que van col·laborar com a tutors dels treballs realitzats en vídeo pels alumnes (Mireia Sallarés, Miquel Garcia, Claudio Zulián), i membres de l'equip de recerca Leandro Madrazo, Mario Hernández, Ángel Martín Cojo (ARC); Enric Pol i Angela Castrechini (PsicoSao).
http://umva2016.blogspot.com.es/

"Habitat III Thematic Meeting Public Spaces", organizado por UN Habitat, Barcelona
5 abril 2016
L'objectiu d'aquesta sessió va ser debatre com complir amb els objectius establerts pel programa Sustainable Development Goals (SDGs), en particular l'objectiu 11 (creació d'assentaments humans inclusivament, assegurances, resilients i sostenibles). La presentació va anar a càrrec dels membres del grup de recerca: Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo (ARC); Enric Pol, i Angela Castrechini (PsicoSAO).
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/preparatory-process/regional-thematic-meetings/barcelona-thematic-meeting/.