• PROHABIT: Anàlisis multidisciplinari de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat.

  PROHABIT és un projecte d'investigació, multidisciplinari i participatiu dedicat a analitzar l'impacte que les transformacions urbanes han tingut en els habitants de tres barris de Barcelona: Plus Ultra , Vallcarca, y Trinitat Nova.

  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'impacte que han tingut les transformacions urbanes en els habitants de tres àrees de la ciutat de Barcelona: Plus Ultra, Vallcarca i Trinitat Nova. L’anàlisi es realitza mitjançant una metodologia que abasta tant els àmbits d'estudi de la psicologia ambiental com els de l'urbanisme i l'arquitectura. L'estudi comprèn les diferents dimensions (física i social) i escales (espai domèstic, espai públic i espais intermedis) a cada barri.

  L'anàlisi comparada dels casos d'estudi permetrà proposar recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les organitzacions (associacions de veïns, col·legis professionals), els professionals (arquitectes, urbanistes, psicòlegs) i els ciutadans puguin participar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten la transformació de l'espai habitat.

 • La relació entre la transformació de l'entorn construït i l'adaptació i apropiació dels espais per part dels seus habitants està poc estudiada. Es duen a terme transformacions urbanes que no anticipen l'impacte que provocaran a nivell col·lectiu i individual.

  Esquema2
 • El propòsit de la investigació és analitzar i comprendre els processos de simbolització dels espais construïts per part dels ciutadans.

  Esquema2
 • Per estudiar l'entorn habitat cal analitzar i representar les interaccions entre les persones i els espais que habiten. Aquest estudi comprèn l'anàlisi multidimensional de les estructures físiques (espais, edificis) i dels comportaments individuals i socials (memòria, identitat, sentit del lloc) que estan imbricats amb elles.

  Esquema2
 • Aquest coneixement derivat de l'experiència que tenen els ciutadans sobre l'entorn que habiten -després d'haver estat sistematitzat, representat i analitzat-, pot ser útil per definir futures polítiques d'actuació pública.

  Esquema2

ACTIVITATS DEL PROJECTE

10/10
2016

TRINITAT NOVA

Una vecina joven, perteneciente a la segunda generación de residentes y miembro de la Taula Oberta del Trinita Nova, nos cuenta sus recuerdos de infancia en el barrio y como está cambiando la vida vecinal tras las transformaciones urbanas.

27/09
2016

TRINITAT NOVA

Una vecina realojada en los edificios de vivienda recién acabados nos cuenta como está viviendo su cambio de residencia, sus ventajas y sus inconvenientes.

26/09
2016

VALLCARCA

Una propietaria de una casa afectada por el PGM comparte con nosotros como ha vivido los procesos de desahucios del barrio.

23/05
2016

VALLCARCA

Entrevistas a vecinos en Vallcarca

Dos vecinos mayores, realojados en una vivienda de nueva construcción nos cuentan cómo era su vida en el barrio y en su casa antes y después del traslado.

23/05
2016

PLUS ULTRA

Visitas a viviendas en Plus Ultra

El presidente y el tesorero de la AAVV de Plus Ultra nos muestran varias viviendas del barrio por dentro; algunas en su estado original y otras reformadas.

INSTAGRAM