• PROHABIT: Anàlisis multidisciplinari de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat.

  PROHABIT és un projecte d'investigació, multidisciplinari i participatiu dedicat a analitzar l'impacte que les transformacions urbanes han tingut en els habitants de tres barris de Barcelona: Plus Ultra , Vallcarca, y Trinitat Nova.

  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'impacte que han tingut les transformacions urbanes en els habitants de tres àrees de la ciutat de Barcelona: Plus Ultra, Vallcarca i Trinitat Nova. L’anàlisi es realitza mitjançant una metodologia que abasta tant els àmbits d'estudi de la psicologia ambiental com els de l'urbanisme i l'arquitectura. L'estudi comprèn les diferents dimensions (física i social) i escales (espai domèstic, espai públic i espais intermedis) a cada barri.

  L'anàlisi comparada dels casos d'estudi permetrà proposar recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les organitzacions (associacions de veïns, col·legis professionals), els professionals (arquitectes, urbanistes, psicòlegs) i els ciutadans puguin participar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten la transformació de l'espai habitat.

 • La relació entre la transformació de l'entorn construït i l'adaptació i apropiació dels espais per part dels seus habitants està poc estudiada. Es duen a terme transformacions urbanes que no anticipen l'impacte que provocaran a nivell col·lectiu i individual.

  Esquema2
 • El propòsit de la investigació és analitzar i comprendre els processos de simbolització dels espais construïts per part dels ciutadans.

  Esquema2
 • Per estudiar l'entorn habitat cal analitzar i representar les interaccions entre les persones i els espais que habiten. Aquest estudi comprèn l'anàlisi multidimensional de les estructures físiques (espais, edificis) i dels comportaments individuals i socials (memòria, identitat, sentit del lloc) que estan imbricats amb elles.

  Esquema2
 • Aquest coneixement derivat de l'experiència que tenen els ciutadans sobre l'entorn que habiten -després d'haver estat sistematitzat, representat i analitzat-, pot ser útil per definir futures polítiques d'actuació pública.

  Esquema2
Logo de Prohabit Mapper

PROHABIT MAPPER és un sistema d'informació que permet compartir amb la comunitat el treball de recerca sobre les relacions entre les persones i els espais que habiten. Aquesta aplicació facilita l'accés a la informació recollida a partir de les Entrevistes a actors clau, les Observacions no participants en els espais públics, la Documentació de referències i la Participació de ciutadans mitjançant comentaris i reflexions.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

15/02
2018

PROHABIT

The interrelations between architecture and environmental psychology have been examined by Prof. Leandro Madrazo in a presentation of the PROHABIT project at the 2nd OIKONET Postgraduate Seminar that took place in Lisbon, 15th thru 16th February, 2018

30/01
2018

TRINITAT NOVA

Sesión de debate sobre la habitabilidad del espacio urbano en los barrios de Trinitat Nova y Vallcarca. Invitamos a vecinos y colectivos a debatir sobre algunas de las problemáticas de los barrios, a partir de estudios y propuestas de mejora presentadas por estudiantes de arquitectura.

01/12
2017

PROHABIT

PROHABIT : MAPPER

La nueva versión de PROHABIT : MAPPER ya está disponible con más información, más fácilmente accesible.

11/07
2017

PLUS ULTRA

Taller participativo en Plus Ultra. Contrastamos con vecinos antiguos y nuevos, en el Casal de la Vinya, algunos de los resultados obtenidos en la investigación, especialmente el uso que se hace del espacio público del interior de Plus Ultra.

20/06
2017

VALLCARCA

Taller participativo en Vallcarca. Invitamos a distintos colectivos del barrio a contrastar con nosotros algunos de los temas más relevantes de entre los resultados de la investigación.

INSTAGRAM