• PROHABIT: Anàlisis multidisciplinari de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat.

  PROHABIT és un projecte d'investigació, multidisciplinari i participatiu dedicat a analitzar l'impacte que les transformacions urbanes han tingut en els habitants de tres barris de Barcelona: Plus Ultra , Vallcarca, y Trinitat Nova.

  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'impacte que han tingut les transformacions urbanes en els habitants de tres àrees de la ciutat de Barcelona: Plus Ultra, Vallcarca i Trinitat Nova. L’anàlisi es realitza mitjançant una metodologia que abasta tant els àmbits d'estudi de la psicologia ambiental com els de l'urbanisme i l'arquitectura. L'estudi comprèn les diferents dimensions (física i social) i escales (espai domèstic, espai públic i espais intermedis) a cada barri.

  L'anàlisi comparada dels casos d'estudi permetrà proposar recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les organitzacions (associacions de veïns, col·legis professionals), els professionals (arquitectes, urbanistes, psicòlegs) i els ciutadans puguin participar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten la transformació de l'espai habitat.

 • La relació entre la transformació de l'entorn construït i l'adaptació i apropiació dels espais per part dels seus habitants està poc estudiada. Es duen a terme transformacions urbanes que no anticipen l'impacte que provocaran a nivell col·lectiu i individual.

  Esquema2
 • El propòsit de la investigació és analitzar i comprendre els processos de simbolització dels espais construïts per part dels ciutadans.

  Esquema2
 • Per estudiar l'entorn habitat cal analitzar i representar les interaccions entre les persones i els espais que habiten. Aquest estudi comprèn l'anàlisi multidimensional de les estructures físiques (espais, edificis) i dels comportaments individuals i socials (memòria, identitat, sentit del lloc) que estan imbricats amb elles.

  Esquema2
 • Aquest coneixement derivat de l'experiència que tenen els ciutadans sobre l'entorn que habiten -després d'haver estat sistematitzat, representat i analitzat-, pot ser útil per definir futures polítiques d'actuació pública.

  Esquema2
Logo de Prohabit Mapper

PROHABIT MAPPER és un sistema d'informació que permet al públic (ciutadans, professionals, investigadors) accedir als resultats de la recerca en els barris objectes d'estudi i contribuir als mateixos amb les seves aportacions.

Els temes objecte d'investigació s'han classificat en tres grups: “Usos de l'espai”, “Processos de simbolització”, i “Identitat col·lectiva”. Per a cada tema, s'han identificat “Fets rellevants” a partir de l'estudi de quatre fonts d'informació: “Entrevistes”, “Observacions”, “Participació”, i “Documentació”. Per a cada fet identificat, es proposen una sèries de “Preguntes” d'investigació relacionades. Així mateix, a cada “Fet rellevant” se li associen “Llocs” i “Conceptes”. El conjunt de la informació mostrada pot restringir-se a un o diversos dels barris analitzats. Els usuaris poden contribuir amb les seves aportacions als fets identificats. La navegació pel sistema d'informació MAPPER pot fer-se en dos modes de visualització: llistat i mapa.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

23/05
2016

PLUS ULTRA

Visitas a viviendas en Plus Ultra

El presidente y el tesorero de la AAVV de Plus Ultra nos muestran varias viviendas del barrio por dentro; algunas en su estado original y otras reformadas.

13/05
2016

PROHABIT

Entrevistas a vecinos

Grupos mixtos de los equipos de Psicología Ambiental y Arquitectura están realizando entrevistas a vecinos afectados por los cambios producidos en los tres barrios analizados.

13/05
2016

PLUS ULTRA

Entrevistas a vecinos en Plus Ultra

Una vecina, nacida en el barrio y aún residente, nos cuenta las distintas fases de transformación que ha vivido el barrio a lo largo de toda su vida.

05/05
2016

PROHABIT

5a edición de la Unidad Móvil de Vídeo Arquitectura (UMVA)

Estudiantes de la E.T.S. de Arquitectura de La Salle, dentro de la asignatura ‘Sistemas de Representación’ utilizan el vídeo como herramienta de análisis del entorno social y urbano de los barrios. El proyecto cuenta con la colaboración de los video artistas Miquel García, Mireia Sallarés y Claudio Zulian.

05/04
2016

PROHABIT

PROHABIT at HABITAT III: Tuesday April 5, 2016, 8:30, University of Barcelona

The PROHABIT project will be presented at the Habitat III Thematic Meeting on Public Spaces that will take place in Barcelona, 4-5 April 2016. The presentation of the PROHABIT project will take place on Tuesday 5, from 8:30 to 10:00, at the historic building of the University of Barcelona. We cordially invite you to join us in this session.

INSTAGRAM