• PROHABIT: Anàlisis multidisciplinari de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat.

  PROHABIT és un projecte d'investigació, multidisciplinari i participatiu dedicat a analitzar l'impacte que les transformacions urbanes han tingut en els habitants de tres barris de Barcelona: Plus Ultra , Vallcarca, y Trinitat Nova.

  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'impacte que han tingut les transformacions urbanes en els habitants de tres àrees de la ciutat de Barcelona: Plus Ultra, Vallcarca i Trinitat Nova. L’anàlisi es realitza mitjançant una metodologia que abasta tant els àmbits d'estudi de la psicologia ambiental com els de l'urbanisme i l'arquitectura. L'estudi comprèn les diferents dimensions (física i social) i escales (espai domèstic, espai públic i espais intermedis) a cada barri.

  L'anàlisi comparada dels casos d'estudi permetrà proposar recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les organitzacions (associacions de veïns, col·legis professionals), els professionals (arquitectes, urbanistes, psicòlegs) i els ciutadans puguin participar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten la transformació de l'espai habitat.

 • La relació entre la transformació de l'entorn construït i l'adaptació i apropiació dels espais per part dels seus habitants està poc estudiada. Es duen a terme transformacions urbanes que no anticipen l'impacte que provocaran a nivell col·lectiu i individual.

  Esquema2
 • El propòsit de la investigació és analitzar i comprendre els processos de simbolització dels espais construïts per part dels ciutadans.

  Esquema2
 • Per estudiar l'entorn habitat cal analitzar i representar les interaccions entre les persones i els espais que habiten. Aquest estudi comprèn l'anàlisi multidimensional de les estructures físiques (espais, edificis) i dels comportaments individuals i socials (memòria, identitat, sentit del lloc) que estan imbricats amb elles.

  Esquema2
 • Aquest coneixement derivat de l'experiència que tenen els ciutadans sobre l'entorn que habiten -després d'haver estat sistematitzat, representat i analitzat-, pot ser útil per definir futures polítiques d'actuació pública.

  Esquema2
Logo de Prohabit Mapper

PROHABIT MAPPER és un sistema d'informació que permet al públic (ciutadans, professionals, investigadors) accedir als resultats de la recerca en els barris objectes d'estudi i contribuir als mateixos amb les seves aportacions.

Els temes objecte d'investigació s'han classificat en tres grups: “Usos de l'espai”, “Processos de simbolització”, i “Identitat col·lectiva”. Per a cada tema, s'han identificat “Fets rellevants” a partir de l'estudi de quatre fonts d'informació: “Entrevistes”, “Observacions”, “Participació”, i “Documentació”. Per a cada fet identificat, es proposen una sèries de “Preguntes” d'investigació relacionades. Així mateix, a cada “Fet rellevant” se li associen “Llocs” i “Conceptes”. El conjunt de la informació mostrada pot restringir-se a un o diversos dels barris analitzats. Els usuaris poden contribuir amb les seves aportacions als fets identificats. La navegació pel sistema d'informació MAPPER pot fer-se en dos modes de visualització: llistat i mapa.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

15/03
2016

VALLCARCA

Arquitectos del Colectivo Volta, muy activos en procesos de participación con los vecinos, nos dan su opinión sobre el PGM y sus implicaciones sociales.

30/11
2015

PLUS ULTRA

Entrevista a informantes clave en el Departament d'Urbanisme

Reunión con el director de planeamiento sobre la modificación del plan urbanístico que afecta a Plus Ultra.

09/11
2015

PROHABIT

Inicio de las observaciones

Grupos mixtos de estudiantes de Arquitectura y Psicología Ambiental comienzan a realizar 'Observaciones no Participantes', inicio del trabajo de campo en los tres barrios analizados.

22/10
2015

PLUS ULTRA

Entrevista a miembro de Centro de Estudios de Montjüic del Centro

Recorrido por el barrio Plus Ultra junto con un historiador y filósofo, miembro del Centro de Estudios de Montjuïc, experto en la historia reciente de la Zona Franca.

08/10
2015

VALLCARCA

Entrevista a informantes clave

Entrevista a un antiguo residente para conocer su opinión sobre las transformaciones del barrio y sobre como éstas han afectado su forma de vida.

INSTAGRAM