• PROHABIT: Anàlisis multidisciplinari de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat.

  PROHABIT és un projecte d'investigació, multidisciplinari i participatiu dedicat a analitzar l'impacte que les transformacions urbanes han tingut en els habitants de tres barris de Barcelona: Plus Ultra , Vallcarca, y Trinitat Nova.

  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'impacte que han tingut les transformacions urbanes en els habitants de tres àrees de la ciutat de Barcelona: Plus Ultra, Vallcarca i Trinitat Nova. L’anàlisi es realitza mitjançant una metodologia que abasta tant els àmbits d'estudi de la psicologia ambiental com els de l'urbanisme i l'arquitectura. L'estudi comprèn les diferents dimensions (física i social) i escales (espai domèstic, espai públic i espais intermedis) a cada barri.

  L'anàlisi comparada dels casos d'estudi permetrà proposar recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les organitzacions (associacions de veïns, col·legis professionals), els professionals (arquitectes, urbanistes, psicòlegs) i els ciutadans puguin participar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten la transformació de l'espai habitat.

 • La relació entre la transformació de l'entorn construït i l'adaptació i apropiació dels espais per part dels seus habitants està poc estudiada. Es duen a terme transformacions urbanes que no anticipen l'impacte que provocaran a nivell col·lectiu i individual.

  Esquema2
 • El propòsit de la investigació és analitzar i comprendre els processos de simbolització dels espais construïts per part dels ciutadans.

  Esquema2
 • Per estudiar l'entorn habitat cal analitzar i representar les interaccions entre les persones i els espais que habiten. Aquest estudi comprèn l'anàlisi multidimensional de les estructures físiques (espais, edificis) i dels comportaments individuals i socials (memòria, identitat, sentit del lloc) que estan imbricats amb elles.

  Esquema2
 • Aquest coneixement derivat de l'experiència que tenen els ciutadans sobre l'entorn que habiten -després d'haver estat sistematitzat, representat i analitzat-, pot ser útil per definir futures polítiques d'actuació pública.

  Esquema2
Logo de Prohabit Mapper

PROHABIT MAPPER és un sistema d'informació que permet compartir amb la comunitat el treball de recerca sobre les relacions entre les persones i els espais que habiten. Aquesta aplicació facilita l'accés a la informació recollida a partir de les Entrevistes a actors clau, les Observacions no participants en els espais públics, la Documentació de referències i la Participació de ciutadans mitjançant comentaris i reflexions.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

09/11
2015

PROHABIT

Inicio de las observaciones

Grupos mixtos de estudiantes de Arquitectura y Psicología Ambiental comienzan a realizar 'Observaciones no Participantes', inicio del trabajo de campo en los tres barrios analizados.

22/10
2015

PLUS ULTRA

Entrevista a miembro de Centro de Estudios de Montjüic del Centro

Recorrido por el barrio Plus Ultra junto con un historiador y filósofo, miembro del Centro de Estudios de Montjuïc, experto en la historia reciente de la Zona Franca.

08/10
2015

VALLCARCA

Entrevista a informantes clave

Entrevista a un antiguo residente para conocer su opinión sobre las transformaciones del barrio y sobre como éstas han afectado su forma de vida.

10/09
2015

PLUS ULTRA

Paseo de reconocimiento y entrevista al presidente de la Asociación de Vecinos

El equipo del proyecto, arquitectos y psicólogos, junto con el presidente de la Asociación, realizan un recorrido por el barrio con el fin de poner en común los temas a investigar.

30/07
2015

TRINITAT NOVA

Reunión con informantes clave en la Asociación de Vecinos

La transformación del barrio fue debatida con representantes de la Asociación.

INSTAGRAM